UVOD

Vse vsebine, objavljene na www.rokgracer.com, so last podjetja Spletna trgovina ROK GRACER S.P, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Spletne trgovine, Rok Gracer s.p s.p. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Spletna trgovina ROK GRACER S.P., si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.rokgracer.com.

 • Dostopnost informacij
 • Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov)
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Spletno trgovino www.rokgracer.com (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«), katera omogoča nakup planerjev, rokovnikov in motivacijskih knjig, preko spleta upravlja podjetje ROK GRACER S.P registrirano za opravljanje tovrstne prodaje (v nadaljevanju kot »Ponudnik«). Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli  in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga, objavljenih na spletni strani www.rokgracer.com. Z uporabo spletnega mesta www.rokgracer.com se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Del prodaje rokovnika meddrugim tudi izvaja podjetje digifot d.o.o, Industrijska ulica 2B, 9220 Lendava, ki je v določenih primerih tudi pošiljatelj in izdajatelj računa za naročen izdelek.

Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah in ostanejo last spletna trgovina, Rok Gracer s.p. tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

INFO IN KONTAKT:
 
Spletna trgovina, Rok Gracer, s.p
Polenšak 4a
2257 Polenšak
Piši na: info@rokgracer.com
Telefonska št.: 040 735 739
Matična številka: 8319553000
Davčna številka: 66386594
TRR: SI56 0400 1004 7201 644
Podatki o ustanovitvi:
datum vpisa pri registrskem organu:19.11.2018
registrski organ:AJPES, izpostava Maribor
vrsta lastnine:Zasebna lastnina
ustanovitelji:Gracer Rok
številka vpisa: 316-04-04805-2018/2
 
MOŽNOSTI PLAČILA, DOSTAVA, DOBAVA:
 
Dostavljamo preko Pošte Slovenije
Strošek dostave je:
2.5 € – za naročila s plačilom na TRR (neposredna bančna transakcija)
4 € – za naročila s plačilom po povzetju
Cena Produktov znaša 25 e po kosu. 

Dobavni rok je NAJVEČ 8 DELOVNIH DNI od plačila naročila 

V kolikor imamo vse naročene dele na zalogi, pride paket v roku 3-4 dni do vas.

SPLOŠNE DOLOČBE

člen (pravna narava)

Pogoji poslovanja so interni akt podjetja Spletna trgovina, Rok Gracer s.p. (v nadaljevanju: podjetje), ki ima naravo avtonomnega pravnega vira.

člen (zakonodaja)

Akt je pripravljen skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

člen (namen)

Akt določa pravice in obveznosti podjetja pri upravljanju spletnega mesta rokgracer.com, poddomen in Facebook osebne strani Rok Gracer, Facebook strani Rok Gracer, Instagram strani rokygracer in opravljanju storitev, ki jih ponuja ter izdelkov in pravice in obveznosti uporabnikov spletnih mest podjetja in naročnikov storitev podjetja oziroma kupcev izdelkov (v nadaljevanju: naročnik).

člen (načela)

Podjetje spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri sklepanju pravnih poslov in obdelovanju osebnih podatkov.

Podjetje ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.

člen (varstvo osebnih podatkov)

Podjetje spoštuje načelo sorazmernosti in obdeluje ustrezne osebne podatke pri opravljanju storitev, ki so po obsegu primerni le glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo.

Podjetje spoštuje načelo jasnosti in s tem aktom jasno in razumljivo obvešča naročnika o namenih obdelave osebnih podatkov.

člen (varstvo avtorskih pravic)

Besedilo tega akta je v lasti podjetja. Ta akt je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med podjetjem in naročnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

Vsa besedila na spletni strani rokgracer.com in facebook strani Rok Gracer, vseh njegovih poddomenah in na straneh družbenih omrežjih, ki jih upravlja podjetje, so last podjetja. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano kopirati ali reproducirati ta besedila, razen izjem, ki jih določa zakonodaja. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se po tem aktu šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine.

člen (veljavnost)

Akt velja od dne objave, ki je določen v končnih določbah in velja za vse pravne posle, ki se sklepajo s podjetjem, ne glede na sedež naročnika.

člen (upravljavec spletne strani)

Po tem aktu je upravljavec spletnega mesta rokgracer.com in osebnih podatkov, kolikor z njimi upravlja:

Spletna trgovina, Rok Gracer s.p
Polenšak 4a, 2257 Polenšak
Matična številka: 8319553000
Davčna številka: 66386594
Transakcijski račun: NKBM – SI56 0400 1004 7201 644
Kontaktni naslov: info@rokgracer.com
STORITVE IN IZDELKI PODJETJA

člen (storitve in izdelki podjetja)

Podjetje ponuja izdelke in storitve, ki se nanašajo na osebnostni razvoj in so primeroma sledeče:

planerji, dnevniki in knjige

Storitve in izdelki podjetja so podrobno predstavljeni v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani rokgracer.com. Sestavni del ponudbe je tudi cenik podjetja, ki je dostopen ob posameznih storitvah in izdelkih.

člen (ponudba storitev in izdelkov)

Podjetje izdelke in storitve ponuja naročnikom preko spletne strani rokgracer.com, njenih poddomenah in preko strani podjetja rokgracer.com na več različnih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, itd.).

Podjetje v ponudbi opredeli lastnosti izdelka in vsebino storitve, pomen in tehnike opravljanja tečajev in vaj ter ceno posamezne storitve ali izdelka.

člen (naročilo izdelkov in storitev)

Podjetje ponuja izdelke, ki jih pošilja po navadni pošti po povzetju ali preko TRR.

Naročnik odda svoje naročilo preko spletnih obrazcev, ki so dostopni na spletni strani rokgracer.com

Vse cene so izražene v € (EUR) in ne vključujejo DDV. Podjetje cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

člen (plačilo izdelkov in storitev)

Naročnik prejme na posredovani elektronski naslov predračun za storitev ali izdelek. Po plačilu računa, podjetje pošlje račun na posredovani elektronski naslov. Na željo naročnika, mu podjetje posreduje račun tudi v papirnati obliki na posredovani kontaktni naslov.

Ponudba storitve ali izdelka šteje za sprejeto in naročnik naroči storitev ali izdelek s plačilom posredovanega predračuna. Naročnik je pred naročilom seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Naročnik je seznanjen, da se s plačilom storitve šteje pogodba za sklenjeno.
Naročnik je seznanjen, da je v primerih dostave na poštni naslov lahko dogovorjeno tudi plačilo po povzetju.
Naročnik je seznanjen in se strinja, da ima podjetje v primeru napake pri posredovanem predračunu (npr. napačen znesek ali specifikacija storitev) možnost, da napako odpravi. Naročnik je v takem primeru dolžan poravnati popravljeni znesek ali pa odstopiti od naročila.

Kupoprodajna pogodba med ROK GRACER in kupcem je v spletni trgovini rokgracer.com sklenjena v trenutku, ko rokgracer.com kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za rokgracer.com kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku rokgracer.com in je potrošnikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.

člen (dostava na elektronski naslov)

Storitev je opravljena, ko podjetje posreduje naročniku vse dokumente, ki jih zajema naročena storitev.

Storitev šteje za dostavljeno, ko podjetje prejme elektronsko potrdilo o prejemu elektronske pošte. Storitev šteje za dostavljeno tudi, če naročnik kako drugače potrdi prejeto storitev oziroma ne sporoči, da storitve ni prejel. V primeru, da naročnik ustno potrdi prejeto storitev, podjetje zaprosi še za pisno potrditev po elektronski pošti.

V primeru tehničnih težav pri elektronski dostavi, sta podjetje in naročnik zavezana, da se vzajemno obvestita o težavah pri dostavi, z namenom, da se težave uspešno odpravijo in podjetje storitev uspešno dostavi.

člen (dostava na poštni naslov)

Izdelke podjetje dostavlja preko Pošte Slovenije, GLS ali druge paketne dostave, ki izvaja dostavo blaga na domu. Naročnik je seznanjen, da je cena dostave odvisna od velikosti naročenega izdelka in se določa po veljavnem ceniku Pošte Slovenije, GLS oziroma druge dostavne službe. Podjetje naročnika seznani s ceno dostave in odkupnine v predračunu, ki ga posreduje naročniku v plačilo.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da dostavna služba dostavi naročene izdelke v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in na naslov, ki ga je naročnik posredoval ob naročilu.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da v primeru nezmožnosti prevzema izdelkov na domu, izdelke lahko prevzame na naslovu Pošte Slovenije, ki je naveden na obvestilu o prispeli pošiljki ali paketomatih podjetja GLS.

V primeru neprevzetega vračila pošiljke, podjetje kontaktira naročnika in ga seznani z nastalo situacijo. Paket se ponovno pošlje na stroške naročnika in sicer preko Pošte Slovenija s storitvijo PPN (poštnino plača naslovnik). Ponovno pošiljanje zaračuna Pošta Slovenija po njihovem veljanem ceniku.

Vračilo blaga je možno vrniti po pošti, saj narava blaga to omogoča ( gre za blago, katerega teža ne presega dovoljene mase za pošiljanja preko pošte).

1. Naročene izdelke vam bo na območju Slovenije dostavila Pošta Slovenije. Za zamude dobav zaradi ne-ažurnosti prevoznikov NE odgovarjamo. Lahko se zgodi, da zaloge posameznih izdelkov poidejo in niso več na voljo. Kadar vam naročenega izdelka ne moremo zagotoviti, si pridržujemo pravico, da od naročila odstopimo. O odstopu od naročila vas bomo pravočasno pisno ali ustno obvestili. 2. Identifikacija strank ob prevzemu blaga: Dostavljalec oziroma od njega pooblaščena dostavna služba, si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da bo naročeno blago izročeno pravemu naročniku.

člen (reklamacija storitve)

Podjetje bo sprejelo OBVESTILA, ki so posredovana na elektronski naslov: rokgracer.com v roku 60 dni od naročila storitve. Pisna reklamacija mora zajemati:

točno navedbo storitve, na katero se reklamacija nanaša,
zakaj se storitev reklamira in
Podjetje naročniku odgovori najkasneje v roku 8 dni. V primeru upravičenosti reklamacije, podjetje naročniku vrne vplačani znesek najkasneje v roku 30. dni od prejema pisne reklamacije.

Podjetje ne upošteva reklamacij, ki se ne nanašajo na dogovorjene vsebine oziroma reklamacij, ki izhajajo iz nerealnih pričakovanj naročnika.

člen (reklamacija izdelka)

V primeru stvarne napake na izdelku, ima naročnik oziroma kupec 60 dni časa, da o tem pisno obvesti podjetje na info@rokgracer.com ali osebno na sedežu podjetja. Napisati mora, kakšno stvarno napako ima artikel, priložiti kopijo računa in pripisati osebne podatke(ime, priimek, naslov….).

Podjetje naročniku oziroma kupcu v osmih dneh odgovori na zahtevek.

Kaj pomeni, da ima izdelek stvarno napako?
• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za normalno rabo
• artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste in z navedbami proizvajalca in trgovca na artiklu.
Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec se lahko odloči za enega izmed spodnjih možnosti pri reševanju stvarne napake:
• odpravo napake
• zamenjavo blaga
• vračilo plačanega zneska

Obrazec za prijavo stvarne napake najdete na tej POVEZAVI.

Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova stvarne napake ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki).

Če menite, da ima kupljen izdelek stvarno napako, nas čim prej kontaktirajte na info@rokgracer.com in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo artikla ali možnost za vračilo kupnine.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.

Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej).

člen (odstop od pogodbe pri naročilu storitev)

Podjetje ne omogoča odstopa od pogodbe pri storitvah, ki jih ponuja, v roku 14 dni od sklenjene pogodbe oziroma naročila storitve, brez navedbe razloga. Šteje se, da je naročnik s tem seznanjen in se strinja.

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje in prostovoljna garancija – Zakon o varstvu potrošnikov – Garancija za brezhibno delovanje stvari • Obvezna garancija pri spletni trgovini

www.rokgracer.com

: Velja za vse izdelke, za katere je določena enoletna obvezna garancija so določeni v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova obvezne garancije lahko potrošnik, skladno z 21.b členom Zakona o varstvu potrošnikov: (1) zahteva odpravo oziroma pomanjkljivosti na izdelku. – Ker zaradi narave naših izdelkov ne moramo popraviti pomankljivosti ( prodaja rokovnikov, knjig…) V tem primeru izdelek zamenjamo za NOVEGA! Prostovoljna garancija: Če za izdelek ni določena obvezna garancija – V našem primeru podjetje ne nudi prostovoljne garancije.

 

člen (odstop od pogodbe pri nakupu izdelkov)

Podjetje skladno z zakonom o varstvu potrošnikov omogoča naročniku oziroma kupcu izdelkov, da v roku 14 dni od prejema izdelkov, brez navedbe razloga te izdelke vrnejo nazaj. Podjetje v takem primeru vrne denar najkasneje v roku 30 dni. Ta določba velja le za fizične osebe in za izdelke, ki niso personalizirani po želji naročnika.

Naročnik oziroma kupec je seznanjen in se strinja, da v takem primeru stroške pošiljanja izdelka nazaj krije sam.

Za odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila. Za odstop od pogodbe  se uporablja 43. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: “Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.”

Uporabnik (kupec) ima pravico, da nemudoma oziroma najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dne prevzema naročenih izdelkov ponudniku na kontaktni elektronski naslov info@rokgracer.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev.Vrnitev kupljenih izdelkov Ponudniku v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe se šteje sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov ponudniku (trgovcu) na naslov Spletna trgovina, Rok Gracer s.p Polenšak 4A, 2257 Polenšak.

Ponudnik bo kupnino vrnil nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od naročila in vrnjenega blaga. Podjetje kupcu vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega sredstva. Če je potrošnik blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

člen (posebni dogovori)

Ne glede na določbe tega akta, lahko podjetje in naročnik dogovorita in uredita poslovno razmerje drugače, v skupnem zasledovanju interesa obeh.

člen (omejitve odgovornosti)

Podjetje se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih ima objavljene na spletnih straneh podjetja. Podjetje ne odgovarja za napake v besedilu ali neažurnost podatkov.

Vse slike na spletnih straneh podjetja se po tem aktu štejejo za simbolične. Vsak izdelek je unikaten, zato lahko pride do manjših odstopanj v barvi ali vzorcu.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21.člen (osebni podatki)

Podatki o pravnih osebah niso osebni podatki in kot taki podvrženi temu aktu, osebni podatki posameznika v določeni pravni osebi pa so osebni podatki in kot taki podvrženi temu aktu.
Ta akt opredeljuje obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so s podjetjem sklenili pogodbo oziroma naročili storitev ali izdelek ali so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Ta akt opredeljuje tudi obdelavo osebnih podatkov, za katero ima podlage v zakonu in za katero je podjetje pridobilo pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Podjetje lahko obdeluje sledeče osebne podatke:

ime in priimek uporabnika
elektronski naslov uporabnika
stacionarno in/ali mobilno telefonsko številko uporabnika
primarni naslov oziroma naslov za dostavo

druge osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla.

22. člen (osebna privolitev posameznika)

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja podjetje.

23. člen (namen zbiranja osebnih podatkov)

Podjetje po tem aktu primarno zbira osebne podatke za namene opravljanja storitev, ki jih ponuja in prodajo izdelkov. Tako pridobljene osebne podatke hrani v zbirki osebnih podatkov za čas opravljanja dogovorjenih storitev.

Podjetje po tem aktu lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja lastnih storitev z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (neposredno trženje).

24. člen (neposredno trženje)

Za namene neposrednega trženja lahko podjetje uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbralo v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime in naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve lahko podjetje obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

V primeru, da bi podjetje po tem aktu nameravalo posredovati osebne podatke drugim uporabnikom osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je po tem aktu zavezano obvestiti posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati, kam in za kakšen namen. Stroške obvestila krije podjetje.

25. člen (pravica do izvzetja)

Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte.

Podjetje se po tem aktu zavezuje, da bo pri vsaki obliki neposrednega trženja dalo posamezniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavljata zakonodaja in ta akt.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

26. člen (piškotki)

Pri uporabi piškotkov podjetje ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika. Podjetje ne uporablja elektronskih komunikacijskih omrežij za shranjevanje osebnih podatkov ali pridobitev dostopa do osebnih podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika.

Podjetje tehnično shranjuje podatke in dostopa do njih izključno za namen opravljanja oziroma lajšanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja ter za zagotovitev storitev v dogovoru z uporabnikom.

Na podlagi tega akta podjetje uporablja piškotke seje z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani.

Na podlagi tega akta podjetje uporablja navadne piškotke z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani in z namenom profiliranja uporabnikov spletne strani.

Podjetje zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto podjetja. Uporabnik v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Podjetje zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Podjetje zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Podjetje zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Podjetje ima področje piškotkov dodatno posebej urejeno na posebni povezavi, ki si ga lahko ogledate tukaj.

27. člen (profiliranje uporabnikov)

Podjetje lahko profilira uporabnike spletne strani, vendar pri profiliranju uporabnikov podjetje ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika.

Podjetje oblikuje profile uporabnikov in jih obdeluje v brezosebni obliki za namene statistike.

Podatki, ki so namenjeni profiliranju uporabnikov so predvsem: število obiskov te spletne strani, povprečni čas obiska, odstotek novih obiskov, lokacijo obiskov, število obiskanih spletnih strani in druge podatke, ki so podjetju potrebni za uspešno izvajanje svoje dejavnosti in oblikovanje ponudb svojih storitev.

28. člen (posredovanje osebnih podatkov)

Podjetje na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Podjetje na podlagi tega akta in skladno z zakonodajo posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

29. člen (mnenja uporabnikov)

Podjetje lahko objavi mnenja oziroma komentarje naročnikov storitev ter recenzije izdelkov, ki jih pridobi s strani svojih naročnikov oziroma kupcev.

Šteje se, da je naročnik s tem seznanjen in se strinja, da lahko podjetje časovno neomejeno in za katerikoli primeren namen besedila mnenj tudi uporabi.

Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic tega besedila ter da materialne pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na podjetje. Podjetje se zavezuje, da vedno navede tudi avtorja besedila.

Podjetje vsa mnenja pregleda in ne objavlja mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni in po mnenju podjetja ne nudijo koristi drugim uporabnikom oziroma obiskovalcem spletnih strani podjetja.
KONČNE DOLOČBE

30. člen (zavezujoča narava)

Ta akt je za podjetje in naročnika zavezujoč, z izjemo posebnih dogovorov med njima. Ta akt je tudi sestavni del naročila, ki ga podjetje sklene z naročnikom.

31. člen (spremembe akta)

Podjetje si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Podjetje se zavezuje svoje naročnike o teh spremembah obveščati preko elektronske pošte ali na drug dogovorjeni način.

32. člen (reševanje sporov)

Podjetje in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kontaktni elektronski naslov za reševanje nesoglasij je: info@rokgracer.com . Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora po tem aktu pristojno sodišče v Mariboru.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!
Izvensodno reševanje sporov
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Povezava za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

33. člen (ODSTOP OD POGODBE)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov (info@rokgracer.com) ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu nedvomno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: Spletna trgovina, Rok Gracer, s.p, Polenšak 4a, 2257 Polenšak. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik poleg vrnjenega artikla mora priložiti obrazec za vračilo blaga, ki je dostopen na tej POVEZAVI

Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.

34. člen (TEHNIČNI POSTOPEK ZA SKLENITEV POGODBE)

KAKO NAKUPOVATI V NAŠI SPLETNI TRGOVINI

Za večjo preglednost in enostavnejši nakup, smo pripravili navodila, kako nakupovati v naši spletni trgovini:

1. Izbor izdelka

Izberite barvo, nato pritisnite gumb NAROČI SVOJ ROKOVNIK TUKAJ. Artikel bo prestavljen v nakupovalno košarico. Nadaljujete lahko z nakupom drugih izdelkov, ali pa zaključite naročilo

2. Pregled naročila in informativni izračun dostave

Na blagajni je viden tudi predogled naročila, s podatki o stroških poštnine, številom izdelkov v košarici.

3. Izpolnite svoje kontaktne podatke

V blagajni izpolnite svoje kontaktne podatke in podatke o naslovu za dostavo.

4. Izberite način plačila

Plačilo ob prevzemu – če ste izbrali to možnost, vam bomo izdelek dostavili na naslov, ki ste ga navedli.
Plačilo po predračunu – če ste izbrali to možnost, vam bomo izdelek dostavili na vaš naslov, ko prejmemo plačilo na naš bančni račun.

5. Potrditev naročila in povzetek nakupa

S klikom na gumb “ODDAJ NAROČILO” se naročilo pošlje v nadaljnji proces. O vseh naslednjih korakih boste obveščeni preko elektronskega naslova, ki ste ga vnesli v prvem koraku.

35. člen (Opis tehničnih sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila)

Preden kupec odda naročilo, se mu na strani blagajne prikažejo izdelki, ki so trenutno v košarici. Tuakj lahko kupec še dodaja količine posameznih artiklov, jih odstrani s klikom na “x”…

V kolikor kupec naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.

V primeru da kljub preverjanju naročite napačen artikel ali količino, nam lahko posredujete sporočilo na elektronski naslov info@rogracer.com in bomo skupaj spremenili vaše naročilo.

36. člen (začetek veljavnosti)po

Ta akt je veljaven od 1.12.2018.d